Αττική: Αγίας Άννης 16, Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33
Θεσσαλονίκη: Πόντου 56-60 Μενεμένη 54628

ΣΦΑΙΡΑ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΠΕ
Οικονομία – Αξιοπιστία – Ποιότητα