Αττική: Αγίας Άννης 16, Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33
Θεσσαλονίκη: Πόντου 56-60 Μενεμένη 54628
Εταιρεία

Η ιστορία της μεταφορικής εταιρείας “Σφαίρα Αθηνών”  ξεκινάει το 2012.  που δραστηριοποιείται, υπό την παρούσα Διεύθυνση, στο χώρο των εθνικών και διεθνών μεταφορών και της αποθήκευσης.

Όραμα

Η πολυετής εμπειρία και η τεχνογνωσία μας σε συνδυασμό με το ικανό,
εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό μας εγγυάται την παροχή υπηρεσιών
υψηλών προτύπων και ποιότητας, με απόλυτη αφοσίωση στις ανάγκες των πελατών μας.

Αποστολή μας

Η εταιρεία μας έχει ως στόχο να καλύπτει τις ανάγκες των πελατών για ποιοτικές υπηρεσίες αποστολής, αποθήκευσης και logistics. Εκπληρώνουμε τις αποστολές σας με ακρίβεια και εγγύηση.

Στόχος εξέλιξης

Την τρέχουσα περίοδο η εταιρεία μας βρίσκεται στη φάση της επέκτασής της με διεύρυνση του κύκλου εργασιών της, αύξηση του προσωπικού της, αναδιάρθρωση του οργανογράμματός της, προσθήκη νέων εγκαταστάσεων και υποδομών, καθώς και αύξηση του στόλου των οχημάτων της.

Έχοντας ως βασικούς πυλώνες τον στόλο των ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (επικαθήμενων) και των οχημάτων διανομής εντός πόλεως, τις σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις στην Αθήνα και το Παράρτημα της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη, τα πληροφοριακά συστήματα και κυρίως το ανθρώπινο δυναμικό μας, προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας βιομηχανικών και εμπορικών εταιρειών, διατηρώντας την πελατοκεντρική μας φιλοσοφία και προσφέροντας ανταγωνιστικό κόστος στους πελάτες μας.