Αττική: Αγίας Άννης 16, Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33
Θεσσαλονίκη: 9 Εκτελεσθέντων Καλοχωριτών, Καλοχώρι 570 09

ButtonsThese are just basic styles, all of them have an option to be additionally modified in theme options by defining background color, hover background color, text color and hover text color.